Storitve

Konvertiranje terjatev


Konvertiranje terjatev je hiter, varen, učinkovit in cenovno ugoden način poravnavanja medsebojnih obveznosti vseh poslovnih subjektov, vpisanih v Poslovni register Slovenije.

Nosilec in izvajalec je agencija Ajpes. ePobot je sistem za mesečno izvajanje večstranskega pobota prijavljenih medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov, ki omogoča poravnavo obveznosti in vnovčevanje terjatev.

V podjetju Diversis fi poskrbimo za celoten postopek prijave v Ajpesov pobot in vam v primeru uspešnega zapiranja zagotovimo denarna sredstva na vašem transakcijskem računu v roku 7 dni po opravljenem pobotu.

Vam zapiranje terjatev predstavlja večji problem? Imamo rešitev, ki vam lahko zapre več različnih terjatev hkrati.

Prednosti konvertiranja terjatev

Cenovno ugoden

Strošek izterjave med 2,5 in 3,5 %, pri čemer je cena odvisna od višine prijavljenega zneska.

Varen

Sistem je varen, saj ga nadzoruje agencija Ajpes.

Učinkovit

Več kot 60 % dolžnikov vsak mesec uspešno pobota vsaj del svojih obveznosti.

Hiter

Nakazilo na vašem transakcijskem računu v roku 7 dni po opravljenem pobotu.

Kako poteka konvertiranje terjatev preko večstranskega pobota?

1.

Z vami se dogovorimo za strošek zapiranja terjatev.

2.

Po dogovoru vam finančnik iz Diversis FI pripravi pogodbo, na podlagi katere nas prijavite v Ajpesov večstranski pobot kot obveznost.

3.

Nakazilo prejmete v najkrajšem možnem času po zaključenem pobotu v znesku, ki se je pobotal med nami in vami, zmanjšan za provizijo, ki je bila dogovorjena v pogodbi.

Statistika kaže, da je ePobot izredno uspešen in učinkovit. Vsak mesec v povprečju dve tretjini dolžnikov uspešno pobota vsaj del prijavljenih obveznosti.

V Diversis FI ocenjujemo, da imajo najboljše možnosti konverzacije terjatev podjetja v trgovski in predelovalni dejavnosti, sledijo tudi druge, kot sta na primer promet in gradbeništvo. Opozarjamo vas, da nad potekom zapiranja nimamo nadzora, kar pomeni, da se vam lahko zaprejo terjatve do dolžnikov, ki vam običajno plačajo na valuto.


Izberite nov finanačni vir prilagojen vašim poslovnim potrebam še danes

Naročite klic