Storitve

Faktoring


Faktoring je finančni pripomoček, ki vam na enostaven način omogoča takojšnje prejetje finančnih sredstev dolžnikov, ki imajo daljše valutno obdobje 30, 60, 90 dni.

S faktoringom vam v podjetju Diversis FI nudimo stalno, dolgoročno, predčasno financiranje nezapadlih terjatev, omogočamo hitrejšo rast podjetja, izboljšujemo likvidnost in predvidljivost denarnega toka.

Poznamo več vrst faktoringa. Najbolj pogosto se stranke zanimajo za domači ali tuji faktoring. Kadar govorimo o prevzemu tveganja, se glede na finančno stanje dolžnikov uporablja faktoring z regresno pravico ali faktoring brez regresne pravice.

Iščete alternativo kratkoročnim bančnim posojilom in revolving kreditom? Faktoring je za vas odlična poslovna priložnost.

Prednosti uporabe faktoringa

Izboljšuje vašo finančno stabilnost

Denar dobite v roku 1 ure po prejetju potrjene dokumentacije.

Popolna fleksibilnost

Odkup vam omogoča prilagoditev na daljše plačilne roke.

Finančna svoboda

Denar lahko prosto uporabite za nabave, plače, plačilo davkov, ...

Financiranje rasti

Ko so kreditne linije preobremenjene ...

Varnost

Ni potrebe po zavarovanjih, za zavarovanje poskrbi Diversis FI.

Zmanjša tveganje

Manj tveganja pri vašem finančnem poslovanju.

Kako poteka faktoring?

1.

Kupcu izdate fakturo za opravljeno storitev ali dobavo blaga.

2.

Izdano fakturo posredujete svojemu finančniku v predogled.

3.

Pripravimo vam dokumentacijo.

4.

Po podpisu dokumentacije vam v nekaj minutah nakažemo sredstva na transakcijski račun, zmanjšana za provizijo ali dogovorjena zadržana sredstva.

5.

Ob prejetju nakazila dolžnika vam nakažemo še preostanek zadržanih sredstev, zmanjšanih za dogovorjeno provizijo.

Vedno večjo veljavo faktoringa dokazuje tudi uradna statistika. Po podatkih združenja FCI je bilo na slovenskem trgu v lanskem letu odkupljenih že za milijardo evrov terjatev, kar nakazuje na izredno uporabnost storitve.

Naše stranke, ki redno uporabljajo storitev faktoringa se izognejo marsikaterim finančnim težavam, pridobijo večjo varnost, si zagotovijo tekočo likvidnost, urejene denarne tokove, vse to pa vodi tudi v izboljšanje bonitetne ocene.


Izberite nov finanačni vir prilagojen vašim poslovnim potrebam še danes

Naročite klic